ระบบกันซึมบ่อน้ำดี

ระบบกันซึมบ่อน้ำดี

           ระบบกันซึมบ่อน้ำดี เป็นระบบกันซึมที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะบ่อน้ำดีเป็นส่วนที่ใช้เก็บกักน้ำจึงควรเลือกระบบที่ช่วยป้องกันการรั่วซึมที่มีประสิทธิภาพสูงในการนำมาใช้งาน  สำหรับระบบกันซึมบ่อน้ำ ควรเลือกชนิดที่เป็นซีเมนต์ใช้ในการทารองพื้นเพื่อป้องกันการรั่วซึม  ผลิตภัณฑ์สำหรับทากันซึมบ่อน้ำดีนั้น มีชื่อเรียกว่า C-Con Cement Base  ที่มีประสิทธิภาพสูงใช้งานได้ดี

ขั้นตอนการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว :  

 1. พื้นผิวจะต้องแข็งแรงสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมันสนิม,น้ำยาบ่ม,สี,ซีเมนต์ที่
  หลุดร่อน
 2. ซ่อมรอยแตกร้าวด้วยวัสดุที่เหมาะสม
 3. ปรับระดับพื้นผิวไม่ให้มีน้ำขัง
 4. บ่มน้ำให้คอนกรีตอิ่มตัว แต่ไม่มีน้ำขังขนาดทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน :

 1. ชั้นที่ 1 ทาส่วนผสมด้วยแปรง ในอัตตรา 1-1.5 กก. /ตรม. ทิ้งไว้ให้แห้ง
  (ประมาณ 2-4)
 2. ทาชั้นที่ 2 และ 3 เหมือนกับชั้นแรกแต่ให้ทาในทิศทางตั้งฉากกับชั้นก่อนหน้าโดยทิ้ง
  ระยะห่าง 2-4 ชม./ชั้น ปล่อยให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-3 วันก่อนใช้งาน
 3. หากต้องการปูแผ่นใยเสริมแรง (Fiber Glass Mesh) ให้ปูขณะที่ชั้น 1 ยัง
  หมาดอยู่ ก่อนที่จะทำงานในชั้นต่อไป

885022480352589888900