C-Con Non Shrink Grout ซีเมนต์ผสมเสร็จรับกำลังแรงอัดสูง

Untitled-2

 

คุณสมบัติ  :  C-Con Non Shrink Grout มีคุณสมบัติเหลวสามารถถ่ายเทได้ดี รับกำลังอัดได้สูงภายในระยะเวลาอันสั้น ไม่มีการแยกตัวและมีระยะเวลาในการแข็งตัวที่ทำให้มีเวลาในการทำงานได้นาน แม้ในขณะอุณหภูมิสูง
ลักษณะการใช้งาน :  • เทยึดน๊อตเหล็ก
• เทฐานแบบขนาดใหญ่
• พื้นที่ที่มีหินปูอยู่แล้ว
• ฐานเครื่องจักร
• ตอม่อ
• ฐานรางรถไฟ
• เติมในรอยร้าว
• การเทปูนเกราท์รอบเหล็กเติมรอยต่อระหว่างชั้น คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ข้อมูลทางเทคนิค :
ตัวประสาน  cement portland type 1
มวลผสม  ทรายคัดขนาด
สารเพิ่มคุณสมบัติ  เพิ่มความไหลและขยายตัว
ขนาดอนุภาค  0.3-1.7 มม.
ลักษณะ  ผงสีเทา
ค่ารับแรงยึดเกาะ  >2 N/mm2 ที่ 7 วัน
กับคอนกรีต  >3 N/mm2 ที่ 28 วัน
ค่าการหดตัว  <5 micro stain ที่ 28 วัน
การเตรียมพื้นผิว  : สามารถใช้วิธีการพ่นโดยเครื่องสเปรย์ และ วิธีการทา โดยแปรงหรือ ลูกกลิ้ง
ขั้นตอนการทำงาน  : C-Con Mould Oil 1 ลิตร ใช้งานในพื้นที่ 25-40 ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับสภาพของแบบว่าเป็นแบบไม้หรือแบบเหล็ก
ขนาดบรรจุ  : 25 กก./ถุง
การทำความสะอาด  :  ทำความสะอาดเครื่องมือต่างๆ ด้วยสารตัวทำละลายทันทีที่เสร็จงาน