C-CON CEMENBASE ซีเมนต์สำหรับฉาบหรือทาป้องกันการรั่วซึม

 

คุณสมบัติ  :  C-Con Cement Base เป็นปูนทรายที่ประกอบด้วยส่วนผสม 2ส่วน ใช้สำหรับทา / ฉาบ ป้องกันการรั่วซึมบนพื้นผิวคอนกรีต
คุณประโยชน์  :  C-Con Cement Base เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและสามารถสร้างคุณประโยชน์อื่นๆ ให้ กับผู้ใช้ได้ดังนี้
• สามารถปรับความข้มเหลวให้เหมาะกันการใช้งานได้
• ใช้งานง่าย
• แรงยึดเกาะสูง
• กันซึมได้ดี
• ไม่เป็นพิษใช้กับน้ำดื่มได้
• มีความยืดหยุ่น และไม่หดตัว
ลักษณะการใช้งาน  :  ใช้ทา / ฉาบ เพื่อป้องกันการรั่วซึมบนพื้นผิวคอนกรีตทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น ระเบียง ดาดฟ้า แท็งก์น้า ห้องใต้ดิน สระว่ายน้ำ ห้องน้ำ ช่องลิฟต์ อุโมงค์
วิธีการใช้งาน :  • พื้นผิวจะต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สนิม น้ำยาบ่ม สี หรือเศษซีเมนต์ที่หลุดร่อน เป็นต้น
 • ซ่อมรอยแตกด้วยวัสดุที่เหมาะสม
 • ปรับระดับพื้นผิวไม่ให้มีนำ้ขัง
 • บ่มนำ้ให้คอนกรีตอิ่มตัว แต่ไม่มีนำ้ขังขณะทำงาน
ขั้นตอนการทำงาน :    • เทส่วนผสม B(ผงปูน) ลงใน 90 % ของ A (น้ำยา) ที่เตรียมไว้ตามอัตราส่วนผสม
 • ผสมด้วยเครื่องผสมโดยใช้ความเร็วรอบต่ำ(ไม่เกิน 400 รอบ/นาที) นาน 3-4 นาที สามารถเทน้ำยาส่วนที่เหลือ เพื่อปรัปความข้นเหลวตามต้องการ
 • ปั่นส่วนผสมต่ออีก 2 -3 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน
 • พักส่วนผสมไว้สักครู่ เพื่อลดฟอง ก่อนนำไปใช้งาน
 • ทาส่วนผสม ด้วยแปรง ในอัตรา 1-1.5 ก.ก. / ตรม. ทิ้งไว้ให้แห้ง (ประมาณ 2-4 ชม.)
 • ทาชั้นที่ 2 และ 3 เหมือนกับชั้นแรกแต่ให้ทาในทิศทางตั้งฉากกับชั้นก่อนหน้าโดยทิ้งระยะห่าง 2-4 ชม./ ชั้น ปล่อยให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-3 วันก่อนใช้งาน
 • หากต้องการปูแผ่นใยเสริมแรง (Fiber Glass Mesh) ให้ปูขณะที่ชั้นที่ 1 ยังหมาดอยู่ ก่อนที่จะทำงานในชั้นต่อไป
ขนาดบรรจุ  :  25กก./ชุด (น้ำยา 5 กก. + ผงปูน 20 กก.)