C-CON SKIMCOAT ซีเมนต์สำหรับแต่งผิว

 

คุณสมบัติ  :  C-Con Skim coat เป็นปูนสำเร็จสำหรับงานฉาบบาง เพียงผสมน้ำ เพื่อปกปิดรอยแตกลายงา ตามดโพรงอากาศ ตะเข็บแบบ สามารถฉาบทับได้หลายชั้น ทาสีทับได้
ลักษณะการใช้งาน :  C-Con Skimcoat เหมาะสำหรับงานฝ้าและผนัง ทั้งภายนอกและภายใน บนพื้นผิวคอนกรีตปูนฉาบทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค :
ลักษณะ (Appearance)   ผงสีขาว, ผงสีเทา
ความหนาแน่น (Density)  Approx 1.4 kg/Lt
ค่าความเป็นกรดด่าง(Ph)  11
เวลาการใช้หลังจากผสม (Port Life)   (Pot Life) 30-40 Minutes at 25 °
การเตรียมพื้นผิว  : พื้นผิวจะต้องแข็งแรงสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมันสนิม,น้ำยาบ่ม,สี,ซีเมนต์ที่หลุดร่อน
ปูนฉาบใหม่จะต้องปล่อยให้แห้งสนิท 7 วัน ก่อนใช้งาน
พรมน้ำให้พื้นผิวเปียกชุ่มก่อนใช้งาน
ขั้นตอนการทำงาน  : - เทส่วนผงลงในน้ำสะอาดให้อัตรา C-Com skim coat 1 ถุง (20 กก.) ต่อน้ำ 8-9 ลิตร
ผสมให้เข้ากันดี จนให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องปั่นผสม  ความเร็วรอบต่ำไม่เกิน
400 รอบ/นาที พักส่วนผสมไว้สักครู่ก่อนนำไปใช้งาน  (เพื่อลดฟองอากาศ)
- ฉาบบางๆ ด้วยเกรียงเหล็ก หรือ แสตน เลส 2-3 ชั้น โดยทิ้งระยะห่าง 1-2 ชั่วโมง
(ควรออกแรงกดขณะฉาบครั้งแรก) ฉาบได้หนา 0.5-2 มม.
- เมื่อแห้งสนิท สามารถขัดแต่งด้วยกระดาษทรายได้
- ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 3-5 วัน ก่อนการตกแต่ง และทาสีต่อไป
อัตราการใช้งาน : 1.5 กก. / ตรม. ที่ความหนา 1 มม.
ขนาดบรรจุ  : 20 กก. / ถุง สีขาว,สีเทา
การทำความสะอาด  :  ทำความสะอาดเครื่องมือต่างๆ ด้วยน้ำสะอาดทันทีที่เสร็จงาน