C-CON WATER STOP แถบยางกันน้ำ กั้นรอยต่อคอนกรีต

 

วัตถุประสงค์ในการใช้  :  แถบยาง “พี.วี.ซี. วอเตอร์สต๊อป” เป็นแผ่นฝังคั่นรอยต่อคอนกรีตที่ผลิตขึ้นจากสาร POLYVINYL CHLORIDE คุณภาพสูง เพื่อใช้ป้องกันน้ำรั่วซึมผ่านรอยต่อคอนกรีต เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆดังนี้
  - เป็นตัวกันน้ำซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีตอาคาร อาคารที่มีห้องใต้ดินการป้องกันน้ำซึมย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการก่อสร้าง จุดที่น้ำจะซึมได้ก็คือ รอยต่อของเนื้อคอนกรีตระหว่างพื้นกับกำแพงพื้นกับคาน กำแพงกับคานและแนวต่อของคอนกรีต การป้องกันด้วย พี.วี.ซี. วอเตอร์สต๊อประหว่างรอยต่อคอนกรีต จึงเป็นสิ่งสำคัญ
  - เชื่อมรอยต่อของคอนกรีตไม่ให้ร้าว รอยร้าวของอาคารเป็นปัญหาสำคัญของการคำนวณทางวิศวกรรม โดยเฉพาะช่วงรอยต่อของคอนกรีต เช่นรอยต่อของพื้นกับคานที่เป็นจุดขยายตัวในการรับน้ำหนักที่ต่างกันหรือรอยต่อกำแพงของอาคารทั่วไปไม่ว่าจะเป็นทรงกลมหรือเหลี่ยม การป้องกันกระทำได้โดยการเสริม พี.วี.ซี. วอเตอร์สต๊อป ตามรอยต่อดังกล่าว
 

- เชื่อมรอยต่อถนนคอนกรีต พี.วี.ซี. วอเตอร์สต๊อป จะช่วยรับแนวอัดขยายของคอนกรีตตลอดจนรับน้ำหนักที่จุดของรอยต่อคอนกรีตได้เป็นอย่างดี ประสานแนวต่อคอนกรีตที่ต้องหล่อในเวลาต่างกัน ในบางกรณีที่ต้องหล่อคอนกรีตจำนวนมากๆ แต่ไม่สามารถหล่อให้เสร็จในวันเดียวกันได้จะต้องมีการหล่อเพิ่มเติมในวันรุ่งขึ้นหรือทิ้ง

 

ระยะห่างกันหลายวัน ระหว่างรอยต่อคอนกรีตจะเป็นจุดเปราะของแผ่นเนื้อคอนกรีต

พี.วี.ซี. วอเตอร์สต๊อป แบ่งรูปลักษณะการใช้งานเป็น 2 แบบ
1. แบบไม่มีรูตรงกลาง แบบนี้จะเหมาะสำหรับใช้กับรอยต่อคอนกรีตที่มีการขยายตัวน้อย (Construction joint)
2. แบบมีรูตรงกลาง แบบนี้จะมีรูกลางซึ่งสามารถยึดขยายออกไปได้อีก โดยไม่ทำให้ฉีกขาดซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับรอยต่อคอนกรีตที่มีการขยายตัวมาก (Expansion joint)

 

ความกว้างของ วอเตอร์สต๊อปที่จะเลือกใช้ควรดูจากความหนา ของคอนกรีตที่จะเท โดยกำหนดไว้ว่าความกว้าง ของวอเตอร์สต๊อปต้องไม่กว้างกว่าความหนาของคอนกรีตและต้องไม่น้อยกว่า 70% ของคอนกรีต ที่จะเท

ขนาดความกว้างที่เลือกใช้  :   วัสดุ : Hi Grade Synthetic Thermoplastic Polymerized   Vinyl Chloride
ข้อมูลทางเทคนิค :   สี : Black